3.2. Atom a jeho stavba

Obrázek 32-1. Princip vzájemných interakcí nukleonů. Nahoře interakce dvou protonů, která je doprovázena výměnou pionu. Dole podobné schéma pro interakci protonu a neutronu. Podle Hály (1998).

interakce nukleonů