3.2. Atom a jeho stavba

Obrázek 32-11. Idealizovaný tvar atomového orbitalu 1s (vlevo) a 2s (vpravo) podle rozložení elektronové hustoty. Vše podle Kohout, Melník (1997).

tvar 1s a 2s orbitalů

Idealizovaný tvar p-orbitalů s různou prostorovou orientací.

tvar p-orbitalů

Idealizované tvary různých typů d-orbitalů.

tvary d-orbitalů