3.2. Atom a jeho stavba

Obrázek 32-12. Rotace elektronu a směr spinu při pohybu na orbitalové dráze, vektor H naznačuje magnetické pole. Podle Klein, Hurlbut (1993).

rotace elektronu podle spinu