3.2. Atom a jeho stavba

Obrázek 32-13. Výstavbový princip - jednotlivé orbitaly se zaplňují od nejnižší energie směrem k vyšší - postup obsazovaní je naznačen šipkou. Podle Kohout, Melník (1993).

pravidla výstavbového principu