3.2. Atom a jeho stavba

Obrázek 32-14. Obsazení jednotlivých orbitalů elektrony u prvních deseti prvků periodické tabulka. Podle Kohout, Melník (1993).

elektronová konfigurace prvků