3.2. Atom a jeho stavba

Obrázek 32-2. Interakce mezi dvěma nukleony je doprovázena výměnou gluonu (naznačeno vlnovkou), písmena značí barvy kvarků. Podle Hály (1998).

princip výměny gluonu