3.2. Atom a jeho stavba

Obrázek 32-3. Poloměr atomového jádra je definován dosahem jaderných sil, na obrázku je závislost hustoty nukleonů na vzdálenosti od středu jádra. Podle Mackintosh, Al-Khalili, Jonson a Pena (2003).

poloměr atomového jádra