3.2. Atom a jeho stavba

Obrázek 32-4. Uspořádání neutronů (vlevo) a protonů (vpravo) na energetických hladinách jádra 11650Sn. Podle Hály (1998).

protonové a neutronové hladiny jádra