3.2. Atom a jeho stavba

Obrázek 32-5. Závislost hodnoty střední vazebné energie nukleonu na nukleonovém čísle jádra. Na začátku závislosti jsou dobře patrné vyšší energie pro jádra, která mají počet nukleonů rovný násobku částice alfa. Podle Hály (1998).

graf pro střední vazebné energie nukleonu