3.2. Atom a jeho stavba

Obrázek 32-6. Různé tvary atomových jader, sférická jádra jsou poměrně vzácná. Podle Mackintosh, Al-Khalili, Jonson a Pena (2003).

různé tvary jádra atomu