3.2. Atom a jeho stavba

Obrázek 32-7. Graf závislosti stability jader na poměru protonů a neutronů v jádře. Z je protonové a N je neutronové číslo. Černé čtverečky jsou stabilní jádra nebo jádra s velmi dlouhým poločasem rozpadu. Modře značená jádra mají přebytek neutronů, červená jádra mají přebytek protonů. Žlutá jádra emitují heliové jádro. Podle Mackintosh, Al-Khalili, Jonson a Pena (2003).

stabilita jader podle počtu nukleonů