3.2. Atom a jeho stavba

Obrázek 32-8. Schéma tří hlavních přírodních rozpadových řad. Směr dolů je rozpad alfa, směrem doprava nahoru je rozpad beta. Podle Hály (1998).

schéma rozpadových řad