3.2. Atom a jeho stavba

Obrázek 32-9. Jednoduché schéma Bohrova modelu atomu, ve kterém se elektrony pohybují na diskrétních energetických hladinách K, L, ...atd. Podle Klein, Hurlbut (1993).

princip Bohrova modelu atomu