3.2. Atom a jeho stavba

Přeměna g

Jádro vzniklé radioaktivní přeměnou (b nebo a) bývá často v excitovaném stavu. Při deexcitaci dochází k reorganizaci nukleonů na výhodnější energetické hladiny, což je provázeno emisí fotonů záření g. Hodnoty emitované energie jsou diskrétní.

Další možností deexcitace jádra je vnitřní konverze, při které je excitační energie jádra přenesena na orbitální elektron, který je následně uvolněn z atomu. Jeho energie je na rozdíl od b- přeměny diskrétní.