3.3. Ionty

Obrázek 33-1. Graf závislosti prvních ionizačních energií na atomovém čísle. Nejvyšší hodnoty mají inertní plyny, které se svojí ideální elektronovou konfigurací jen těžko uvolňují elektron, naopak snadno se elektronu zbavují prvky z IA sloupce. Podle Klein, Hurlbut (1993).

graf ionizačních energií