3.3. Ionty

Obrázek 33-10. Struktura nejtěsnějšího uspořádání stejně velkých atomů s hexagonální symetrií představuje dvojvrstevný sled typu ABAB (tzv. hcp struktura). Podle Hammond (2001).

hexagonální komplex ABAB