3.3. Ionty

Obrázek 33-11. Struktura nejtěsnějšího uspořádání stejně velkých atomů s kubickou symetrií představuje trojvrstevný sled typu ABCABC (tzv. ccp struktura). Podle Klein, Hurlbut (1993).

struktura ccp - vrstevní sled ABC