3.3. Ionty

Obrázek 33-12. Shockleyho značení vrstevního sledu. V prvním řádku je normální trojvrstvý klad, v druhém řádku je dvojvrstvý klad a ve třetím řádku vlevo je tzv. vnější chyba kladu vrstev, kde je jakoby vložena vrstva B, vlevo je vnitřní chyba kladu vrstev, jakoby byla vyjmuta jedna vrstva A. Podle Hammond (2001).

schéma chyb v kladu vrstev