3.3. Ionty

Obrázek 33-13. Chyba kladu vrstev může být způsobena skluzem další vrstvy do jiné interasticiální polohy. Podle Hammond (2001).

posun vrstev ve vrstevním sledu