3.3. Ionty

Obrázek 33-15. Schématické znázornění atomu v 12-četné koordinaci. Koordinační polyedr má tvar podle symetrie struktury - nahoře je kubická symetrie (ccp), dole je hexagonální symetrie (hcp). Podle Borchardt-Ott (1995).

12-četná koordnice