3.3. Ionty

Obrázek 33-16. Schématické znázornění atomu v 8-četné koordinaci. Koordinační polyedr má v ideálním případě tvar hexaedru - někdy se používá označení kubická koordinace. Podle Borchardt-Ott (1995).

8-četná koordinace