3.3. Ionty

Obrázek 33-17. Schématické znázornění atomu v 6-četné koordinaci. Koordinační polyedr má v ideálním případě (obrázek dole) tvar oktaedru (tzv. oktaedrická koordinace). V ojedinělých případech je tvar koordinačního polyedru spíše trigonální prizma (obrázek nahoře). Podle Borchardt-Ott (1995).

6-četná koordinace

 Koordinační oktaedr TiO6 - atom titanu je v šestičetné koordinaci s kyslíkem.

koordinační oktaedr TiO6