3.3. Ionty

Obrázek 33-18. Schématické znázornění atomu v 4-četné koordinaci. Koordinační polyedr má v ideálním případě (obrázek dole) tvar tetraedru (tzv. tetraedrická koordinace). V ojedinělých případech je tvar koordinačního polyedru rovinný - čtvercový (obrázek nahoře). Podle Borchardt-Ott (1995).

4-četná koordinace

 Koordinační tetraedr SiO4 - atom křemíku je ve čtyřčetné koordinaci s kyslíkem.

tetraedr SiO4