3.3. Ionty

Obrázek 33-19. Schématické znázornění atomu v 3-četné koordinaci. Koordinační polyedr má v ideálním případě tvar trojúhelníku. Podle Borchardt-Ott (1995).

3-četná koordince

 Koordinační trojúhelník CO3 - atom uhlíku je ve trojčetné koordinaci s kyslíkem (typické pro karbonáty).

anintová skupina CO3