3.3. Ionty

Obrázek 33-2. Graf závislosti prvních a druhých (horní křivka) ionizačních energií na atomovém čísle. Prvky z IA sloupce snadno ztrácejí jeden elektron a dosáhnou tak elektronovou konfiguraci vzácného plynu, ale k odtržení dalšího elektronu je potřeba velké energie. Podle Kohout, Melník (1997).

graf prvních a druhých ionizačních energií