3.3. Ionty

Obrázek 33-3. Graf závislosti elektronové afinity na atomovém čísle. Nejvíce energie se uvolní, přijme-li elektron do svého obalu prvek z VIIA sloupce. Podle Kohout, Melník (1997).

graf závislosti elektronové afinity na Z