3.3. Ionty

Obrázek 33-4. Graf závislosti hodnot elektronegativity na atomovém čísle. Obecně platí, že silnou elektronegativitu mají prvky, které snadno přijmou elektron do svého obalu a naopak nízké hodnoty elektronegativity najdeme u prvků, které se snadno elektronu zbavují. Podle Klein, Hurlbut (1993).

graf závislosti elektronegativity na Z