3.3. Ionty

Obrázek 33-5. Graf závislosti změny iontových poloměrů vybraných prvků na typu koordinace (koordinačním čísle). Obecně platí, že se zvyšujícím se koordinačním číslem se zvětšuje iontový poloměr atomu. Podle Klein, Hurlbut (1993).

iontové poloměry v závislosti na koordinačním čísle