3.3. Ionty

Obrázek 33-8. Klademe-li vrstvy nad sebe, mohou ležet jednotlivé atomy nad sebou a intersticiály vytváří kanálové dutiny ve směru kolmém na klad vrstev. Toto uspořádání se však v reálných strukturách nevyskytuje. Podle Hammond (2001).

klad vrstev na sebe nesprávným způsobem