3.3. Ionty

Obrázek 33-9. Při kladu vrstev dosedne druhá vrstva atomů B do intersticiálních poloh první vrstvy A. Třetí vrstva C může obsadit další typ intersticiálních poloh nebo může ležet ve stejné pozici jako vrstva A. Podle Klein, Hurlbut (1993).

klad vrstev do intersticiálních poloh