3.5. Chemické vazby

Obrázek 35-1. Množství iontového podílu na vazbě v závislosti na rozdílu v elektronegativitách u některých binárních sloučenin. Podle Klein, Hurlbut  (1993).

množství iontového charakteru ve vazbách některých sloučenin