3.6. Chemické složení minerálů a jeho vyjádření

Obrázek 36-1. Příklady homovalentních substitucí v některých minerálech, v závorce je uvedena valence prvků.

Homovalnetní substituce

albit Na(+) K(+) mikroklin
měď Cu Au zlato
fenakit Be(+2) Zn(+2) willemit
magnezit Mg(+2) Ca(+2) kalcit
forsterit Mg(+2) Fe(+2) fayalit
apatit Ca(+2) Pb(+2) pyromorfit
smitsonit Zn(+2) Fe(+2) siderit
spinel Al(+3) Cr(+3) chromit
andalusit Al(+3) Mn(+3) kanonait
monazit-Ce Ce(+3) La(+3) monazit-La
titanit Ti(+4) Sn(+4) malayait
zirkon Zr(+4) Hf(+4) hafnon
zirkon Zr(+4) Th(+4) thorit
uraninit U(+4) Th(+4) thorianit
pyromorfit P(+5) V(+5) vanadinit
pyromorfit P(+5) As(+5) mimetit
pyrochlor Nb(+5) Ta(+5) microlit
scheelit W(+6) Mo(+6) powelit
chlorapatit Cl(-) F(-) fluorapatit
galenit S(-2) Se(-2) clausthalit