3.6. Chemické složení minerálů a jeho vyjádření

Obrázek 36-10. Diagram pro klasifikaci neúplného binárního pevného roztoku. Minerál se složením v poli AA´ bude označen jménam A, minerál se složením v poli B´B bude mít označení B.

neúplný binární pevný roztok