3.6. Chemické složení minerálů a jeho vyjádření

Obrázek 36-11. Diagram pro klasifikaci neúplného binárního pevného roztoku. Minerál se složením v poli AA´ bude označen jménem členu A, minerál se složením v poli B´B bude mít označení B. Minerál se složením v poli B´C bude pojmenován podle členu B pokud je přesah malý (obvykle do 10 %).

neúplný binární pevný roztok