3.6. Chemické složení minerálů a jeho vyjádření

Obrázek 36-12. Diagram pro klasifikaci neúplného ternárního pevného roztoku, bíle je vyznačena oblast nemísitelnosti. Minerály, které svým složením padnou do pole  DFG, bude pojmenován podle členu B a minerály v poli DEG ponesou jméno členu A.

oblasti nemísitelnosti