3.6. Chemické složení minerálů a jeho vyjádření

Obrázek 36-13. Diagram pro klasifikaci neúplného binárního pevného roztoku, Kdy pole nemísitelnosti jsou v oblasti obou krajních členů. V takovém případě se použije jedno souhrnné pojmenování.

neúplný binární pevný roztok