3.6. Chemické složení minerálů a jeho vyjádření

Obrázek 36-14. Proces exsoluce ve struktuře minerálů. Při vysoké teplotě jsou různé atomy uspořádány ve struktuře statisticky pravidelně, při snížení teploty dojde k jejich uspořádání a vzniknou dvě oddělené fáze. Podle Klein, Hurlbut (1993).

schématický proces exsoluce