3.6. Chemické složení minerálů a jeho vyjádření

Obrázek 36-2. Příklady heterovalentních substitucí v některých minerálech, v závorce je uvedeny valence prvků.

Heterovalentní substituce

jadeit Na(+), Al(+3) Ca(+2), Mg(+2) diopsid
ortoklas K(+), Si(+4) Ba(+2), Al(+3) hyalofán
allanit Fe(+2), Ce(+3) Al(+3), Ca(+2) epidot
augit Na(+), Ti(+4) Ce(+2), Fe(+3) augit
titanit Al(+3), F(-) Ti(+4), O(-2) titanit