3.6. Chemické složení minerálů a jeho vyjádření

Obrázek 36-8. Diagram pro klasifikaci kompletního binárního pevného roztoku. Minerál se složením na úsečce AC bude mít jméno A, minerál se složením na úsečce CB bude mít jméno B. Pro přesnější charakterizaci se uvede procentuelní podíl jedné z koncových složek.

diagram pro klasifikaci binárního pevného roztoku