3.6. Chemické složení minerálů a jeho vyjádření

Obrázek 36-9. Diagram pro klasifikaci kompletního ternárního pevného roztoku. Minerál se složením v daném poli bude mít jméno příslušného koncového členu. Pro přesnější charakterizaci se uvede procentuelní podíl alespoň dvou koncových složek.

diagram pro klasifikaci ternárního pevného roztoku