4.1. Agregace a vývin minerálů

Habitus krystalu

Pojem krystalový tvar je v krystalografii vyhrazen pro soubor krystalových ploch, které mají stejné fyzikální a chemické vlastnosti a jejichž vztah k prvkům symetrie přítomným na krystalu je shodný. Pokud chceme vyjádřit vzhled krystalu použijeme termín krystalový habitus. Ten je definován převládajícím rozměrem a tvarem krystalu.

Pro charakterizaci celkového vzhledu minerálu se zpravidla používá těchto pojmů:

Příklad izometrického habitu krystalu sfaleritu. Plochy: a {111}, b {11-1}, c {100}, hexatetraedrická symetrie.

izometrický habitus krystalu

Příklad sloupcovitého habitu krystalu natrolitu. Plochy a {100}, b {010}, p {110}, d {111}, k {331}, m {131}, rombicky dipyramidální symetrie.

sloupcovitý habitus krystalu

Tabulkovitý habitus krystalu barytu. Plochy m {001}, k {110}, u {102}, w {011}, symetrie rombicky dipyramidální.

tabulkovitý habitus krystalu