4.1. Agregace a vývin minerálů

Obrázek 41-1. Různé typy omezení krystalů. Odleva automorfní (krystal omezen pouze krystalovými plochami), hypautomorfní (krystal je částečně omezen krystalovými plochami) a xenomorfní (krystal má zcela nepravidelné omezení).

omezení krystalů