4.1. Agregace a vývin minerálů

Obrázek 41-12. Příčné rýhování na prizmatických plochách křemene bývá často velmi dobře viditelné (obrázek nahoře), někdy je znatelné jen těžko (obrázek dole).

rýhování prizmatických ploch křemene

rýhování prizmatických ploch křemene