4.1. Agregace a vývin minerálů

Obrázek 41-13. Různé pohledy na podélné rýhování sloupcovitého krystalu turmalínu-skorylu.

podélné rýhování krystalových ploch skorylu

podélné rýhování krystalových ploch skorylu