4.1. Agregace a vývin minerálů

Obrázek 41-14. Typické křížové prorostlice staurolitu, vlevo podle (032), vpravo podle (232). Plochy: m (110), b (010), c (001), r (101). Podle Ježka (1932).

dvojčata staurolitu