4.1. Agregace a vývin minerálů

Obrázek 41-15. Typický vývin K-živce ve formě dvojčete podle karlovarského zákona.

karlovarské dvojče ortoklasu