4.1. Agregace a vývin minerálů

Obrázek 41-2. Zrnité agregáty se rozdělují podle absolutní velikosti minerálních zrn.

Hrubě zrnitý agregát bílého kalcitu s velmi dokonalou klencovou štěpností.

hrubě zrnitý agregát kalcitu

Středně zrnitý agregát pyrhotinu a chalkopyritu.

středně zrnitý agregát