4.1. Agregace a vývin minerálů

Obrázek 41-3. Masivní (celistvé) agregáty jsou takové, kde nerozlišíme zrna jednotlivých minerálů okem, ale pouze pod mikroskopem. Zde masivní agregát hematitu a limonitu.

masivní agregát hematitu