4.1. Agregace a vývin minerálů

Obrázek 41-4. Stébelnaté agregáty tvoří sloupcovitá zrna nebo krystaly minerálu, které jsou orientovány náhodně. Tento typ agregátů může plynule přecházet do agregátů jehlicovitých. Na obrázku je stébelnatý agregát sloupcovitého aktinolitu (amfibolu) s velmi dobrou štěpností.

stébelnatý agregát amfibolu