4.1. Agregace a vývin minerálů

Obrázek 41-5. Mezi jehlicovitými a vláknitými agregáty je pozvolný přechod. Jehlicovité bývají některé zeolity nebo amfiboly, jako vláknité můžeme označit amfibolové nebo chrysotilové azbesty. Na obrázku je vláknitý agregát chrysotilového azbestu.

vláknitý agregát chrysotilu